Socialstyrelsen initierade förra året en revision av det allmänna vaccinationsprogrammet, och då särskilt tidpunkter för fortsatta vaccinationer efter de första två åren. Ett förslag till nytt schema är nu på remiss till berörda instanser.

Huvudförslaget innefattar boostervaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta tillsammans med poliovaccination vid 5-6 års ålder, följt av ytterligare en booster mot difteri-stelkramp-kikhosta i slutet av grundskolan. Det innebär tillägg av en vaccination mot dessa tre sjukdomar jämfört med nuvarande program.

Dessutom föreslås att andra vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund ges i skolans årskurs 1 (vid 7 års ålder) istället för som nu i årskurs 6 (vid 12 års ålder). Det nya programmet planeras starta med barn födda från 2002.

Barn som är födda till och med 2001 fortsätter alltså att följa det nuvarande programmet. Det innebär att den kikhostebooster vid 10 år som infördes i augusti 2005 fångar upp de barn som är grundvaccinerade med acellulärt kikhostevaccin (infördes år 1996) men som kommer att hinna bli för gamla för att komma med i det nya programmet.

/Rose- Marie Carlsson, Avd för epidemiologi

SOSFS 2005:18
Det svenska vaccinationsprogrammet
Från Socialstyrelsens hemsida: Vilka vacciner ska samhället erbjuda?