På SMI:s hemsida återfinns nu åttaårsrapport från den fördjupade uppföljning av inkommande laboratorieanmälningar av kikhosta som pågår sedan 1997, med undersökning av de insjuknades vaccinationsstatus och kliniska symtom.

Rapporten ger detaljerad information om åldersspecifik förekomst bland vaccinerade kohorter i relation till vaccinationsstatus, och understryker liksom SMI:s årsrapport att de yngsta spädbarnen, som ännu inte är vaccinerade, löper störst risk för sjukdom och för komplikationer. I denna åldersgrupp påvisades kortare sjukdomsperiod bland spädbarn som fått postexpositionsprofylax med erythromycin inom en vecka efter första symptom.

Rapporten återfinns i SMI:s rapportserie samt på den engelska där också en bildserie som presenterar projektet återfinns.

/Rose-Marie Carlsson, avd för epidemiologi

Pertussis surveillance in Sweden
Frågor och svar om kikhostevaccination
Fakta om kikhosta