Den 13-18 augusti pågår den 16:e internationella AIDS-konferensen i Toronto med över 24 000 deltagare från 170 länder. Konferensens tema är “Time to Deliver” och fokuserar på att öka tillgängligheten till behandling, vård och prevention världen över.

Information finns på konferensens webbplats och på UNAIDS , där rapporten ” 2006 Report on the global AIDS epidemic ” finns att ladda ner.

Aktuell hiv/aids-statistik för Sverige presenterades i EPI-aktuellt nr 26-27 .