En 78-årig kvinna söker sjukvården p.g.a. begynnande sväljsvårigheter. Efter undersökning och röntgen skickas hon hem igen. Kvinnan söker på nytt dagen därpå, då hon även fått svårt för att gapa och inte kan äta någonting överhuvudtaget. Hon läggs in på öronkliniken och debuterar senare med stel nacke.

Misstankar om tetanus väcks och infektionskliniken kopplas in. CT och MR skalle-halsrygg utförs och neurolog konsulteras för att utesluta annan diagnos. Immunglobulin, antibiotika och mild sedering sätts in och kvinnan överflyttas till intensivvårdsavdelning. Kvinnan får under vårdtiden en attack med generella muskelkramper. Hon behöver dock aldrig läggas i respirator och förloppet är i övrigt komplikationsfritt. Kvinnan tillfrisknar och kan skrivas ut till hemmet.

Inga synliga skador på kroppen gick att notera, förutom några småsår på underbenen. Kvinnan tycker mycket om att arbeta i sin trädgård och ägnar den flera timmar varje dag. Hon är vaccinerad vid ett eller två tillfällen för mer än 35 år sedan.

/Ingrid Persson, smittskyddssjuksköterska, Värmland, Erik Sandholm, överläkare, Infektionskliniken Karlstad