Det har varit problem vid tillverkningen av årets influensavaccin. En av de tre virusstammar som ska ingå i vaccinet, och som skickats ut från WHO under våren, har vuxit dåligt. Därmed har man inte kunnat få fram tillräckligt med material för att färdigställa det vaccin som behövs på den tid normalt går åt.

Man har löst problemet på olika sätt. En del fabrikanter har valt att trots den dåliga tillväxten försöka odla fram tillräckligt med material med den utskickade virusstammen, andra har börjat om arbetet med senare framtagen virusstam med bättre tillväxtförmåga. Man har fått fram material till vaccin på båda sätten, men det har blivit fördröjt. Problemen kan också innebära att man kommer att producera lite mindre vaccin än vad som planerats, men troligen kommer vi i Sverige att kunna få vad som beställts av landstingen.

Exakt när vaccinet kommer att kunna levereras varierar något mellan olika firmor, och som beställare måste man själv kontrollera när den man tecknat avtal med kan leverera. Man bedömer nu att alla landsting bör ha fått sina leveranser till slutet av oktober. Nationell startdag för influensvaccination är därför föreslagen att bli den 6/11. En del landsting kan komma att få vaccinet något tidigare. De vill nog då komma igång med vaccinationerna så fort det går, och startdagen kan därför komma att bli lite olika på olika platser.

Full effekt av en influensavaccination får man efter 1-2 veckor, och skyddet är bäst de första månaderna efter vaccinationen. Vi har i modern tid inte haft någon influensatopp före vecka 50, och mestadels inte förrän i slutet på februari. Till mitten på december, då ett utbrott kan börja ta fart, bör de som hör till riskgrupp för svår sjukdom ha hunnit vaccineras. Förseningen bör alltså inte innebära någon fara för dem som behöver vaccinet, men det blir lite besvärligt för sjukvården att hinna vaccinera alla på en kortare tid än normalt.

Det inträffade visar att industrin har extra kapacitet vid en krissituation. De producenter som valde att börja om med ett nytt utsäde producerar nu vaccinet på halva den tid som normalt går åt. Tack vare de olika ansträngningar som gjorts står vi sannolikt inte inför någon kris denna säsong, men vi påminns än en gång om hur svårt det kan vara att få nya influensavirus att bete sig som vi önskar. Än en gång illustreras vikten av forsknings- och utvecklingsarbete för att hitta mindre sårbara sätt än dagens för att producera influensavaccin och andra vacciner.

/Annika Linde