Professor Gunnar Sandström har utsetts till ny chef för KCB (Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap) från 1 november. Han är idag verksam inom klinisk mikrobiologi vid Huddinge sjukhus samt professor i biomedicinsk analys vid KI och var tidigare avdelningschef för FOI i Umeå. Nuvarande chefen för KCB Johan Struwe tillträder under hösten en nyinrättad tjänst för att arbeta med antibiotikaresistensfrågor på EPI och Strama.

Presentation av Gunnar Sandström finns på KI:s hemsida