Den globala uppvärmningen förväntas öka antalet personer som drabbas av infektionssjukdomar. Flera mekanismer medverkar till denna förväntade ökning. Dels kan en del mikroorganismer bättre föröka sig vid högre temperaturer. Varmare och i vissa fall fuktigare väder kommer också att underlätta livsbetingelserna för flera vektorer som myggor och fästingar. Förutom varmare somrar har mildare och kortare vintrar betydelse för arternas utbredning. Slutligen kan mera nederbörd och stormar ge upphov till spridning av sjukdomar genom till exempel förorenat dricksvatten.

Internationellt bedömer WHO riskerna störst för fler tarminfektioner och ökad spridning av malaria och dengue-feber. Malaria återkommer nu till områden som varit fria och Anopheles-myggan påträffas på högre höjder. Dengue-feber sprider sig också över större ytor och ger upphov till fler sjukdomsfall.

Även i Europa rapporteras sjukdomsfall som kan vara en effekt av den globala uppvärmningen. Vid en vetenskapskonferens i England under veckan redovisades tre exempel. Den giftiga havsbakterien Vibrio vulnificus som framför allt hittas i Mexikanska golfen har i sommar orsakat dödsfall i Danmark. Vibrio vulnificus liksom inte agglutinerande, icke toxinbildande ”Vibrio cholera” som i somras gav upphov till sjukdom efter bad i Östersjön tillväxer optimalt i havsvatten vars temperatur överstiger 20 grader och kan ge upphov till sårinfektioner, blodförgiftning och diarré.

En annan ”ny” organism är Ostreopsis ovata som under 2006 upptäckts längs Italiens kust. Detta är en toxinbildande flagellat som normalt hittas i Stilla Havet och i Karibiska Havet. Över 100 semesterfirare uppges i Italien ha förts till sjukhus med en rad olika symptom som diarré, utslag och slemhinnepåverkan.

Bland vektorburna sjukdomar framträder Crimean-Congo hemorragisk feber (CCHF), som fått ökad spridning till exempel i Turkiet.
I Sverige har vi under sommaren 2006 förutom sårinfektioner med Vibrio-bakterier sett sjukdomsfall av norovirus från badsjöar. Orsaken här kan dels vara att mikroorganismerna överlever bättre i varmt vatten och att expositionen ökar när fler människor tillbringar längre tid i badvatten.

Förutom kontrollen av vattenkvalité riktas uppmärksamhet mot sjukdomar som kan få en ökad spridning om mygg och fästingpopulationen ökar och får större utbredning. Ett regeringsuppdrag föreligger för att utreda vilka konsekvenser uppvärmningen kan få bland annat vad det gäller infektionssjukdomar på kort och lång sikt.

/Anders Blaxhult