Under den varma sommaren har flera rapporter kommit om personer som smittats av vibriobakterier under bad. I Stockholms län har sedan början av augusti tre fall rapporterats, alla män, med en allvarlig infektion orsakad av vibriobakterier.

Två personer hade ”ej agglutinerande och ej toxinbildande V. cholerae” dvs. en nära släkting till den ”riktiga” kolerabakterien och den tredje personen hade V. vulnificus. En person hade infekterats i samband med en båtolycka och bakterien hade isolerats från ett djupt sår. Denna smittväg har setts tidigare och vid propellerskador som skett i salt eller bräckt vatten bör man alltid tänka på vibriobakterier som orsak till svår sårinfektion. De två andra personerna hade badat i Östersjön och båda hade sår på benen vilka blev infekterade efter kontakten med badvattnet. Båda männen utvecklade sepsis och båda avled. Dessa fall understryker vikten av de råd som givits tidigare i år att inte bada med öppna sår, i synnerhet om man har underliggande sjukdomar som nedsätter immunförsvaret.

Se även tidigare nummer av EPI-aktuellt nr 28-30/06 och nr 32/06

/Camilla Ancker, smittskyddssjuksköterska, Birgitta de Jong, epidemiolog, Bo Svenungsson, bitr. smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten i Stockholm