Som tidigare noterats sprider sig Tularemin söderut. Under flera år har detta varit ett tydligt faktum i Värmland. Redan 1999 hade vi ett utbrott med ca 30- 40 fall, som sedan följts av andra år med mindre toppar i antalet anmälda fall. I år har vi ånyo ett större utbrott med hittills 47 anmälda fall (16 laboratorieverifierade, övriga anmälda på typisk klinik). Majoriteten av dessa fall har rapporterats från områden i närheten av Vänern. 19 av de drabbade individerna är boende på Hammarö, ett område som också var kraftigt överrepresenterat under utbrottet 1999. En ytterligare analys visar därtill en påtaglig association till Hammarö golfbana.

I anslutning till de aktuella platserna kring den norra Vänerstranden finns gott om våtmarker och på golfbanorna naturligtvis också de vanliga vattenhindren. Detta skulle gå väl ihop med uppfattningen att bakterien sprids via myggor och vattenlevande protozooer.

I övrigt noteras att våra distriktsläkare blivit mkt skickliga på att identifiera sjukdomen. Vidare kan man fundera på om man från Smittskydd Värmlands sida skulle propagera för ett ökat användande av insektsrepellerande medel på våra golfbanor under kommande säsong.

/Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland