När SMI:s nya hemsida lanseras kommer EPI-aktuellt att få en ny benämning och i stället för att beskrivas som "Nyhetsbrev från avd. för epidemiologi" kallas "Nyheter från Smittskyddssverige". Det känns mer adekvat då vi gärna vill att landets smittskyddsenheter och andra inom smittskyddsområdet skriver i nyhetsbrevet. Dagens nummer är ett gott exempel på detta och vi hoppas på ännu fler bidrag framöver.

/Redaktionen för EPI-aktuellt