Ännu har vi inga rapporter om influensautbrott på norra halvklotet, men för att vi inte ska missa de första influensafallen startar influensarapporteringen vecka 40 i hela Europa. Ett 90-tal sentinelläkare, som deltar i den nationella influensaövervakningen i Sverige kommer liksom tidigare att varje vecka rapportera till hur många patienter med influensasymptom som de träffar.

Nyhet i år är att en del av sentinelläkarna kommer att ta ett näsprov från patienter misstänkt influensa som går med på det. Provet kommer sedan att analyseras på Smittskyddsinstitutet, för att vi verkligen ska veta att det är influensavirus som orsakar patientens symptom. De laboratorier undersöker prover från patienter med influensasymtom kommer som valigt att rapportera till oss.

I år är laboratorierapporteringen extra viktig. Vi kommer att pröva nya statistiska metoder som tagits fram av Professor Marianne Frisén och hennes grupp vid statistiska institutionen vid Göteborgs universitet. Vår förhoppning är att vi med hjälp av dessa metoder, applicerade på laboratorierapporterna, ska kunna förutsäga ungefär när influensatoppen kommer att inträffa och ungefär hur stor den blir flera veckor i förväg. Metoderna finns presenterade på SMIs hemsida (se länkar nedan under "läs mer"). De baseras på historiska data från 1999 och 2004, och har validerats med data från föregående säsong med så gott resultat att vi i år försöksvis kommer att applicera dem i realtid. Om de visar sig tillförlitliga kommer vi att ha ett bra instrument för sjukvårdsplanering i influensatider.

En sammanfattning av Smittskyddsinstitutets arbete under föregående säsong som WHOs nationella influensacenter finns att ladda ner på Smittskyddsinstitutets hemsida. Se länk: Influensarapport: Årsrapport för säsongen 2005/2006

Läs mer:

On statistical surveillance of Swedish influenza incidence . Peak detection Smittskyddsinstitutets rapportserie 2:2006. Författare David Bock, Eva Andersson och Marianne Frisén. Statistical Research Unit, Göteborg University.

Exploratory analysis of Swedish influenza data . Smittskyddsinstitutets rapportserie 1:2006. Författare Eva Andersson, David Bock och Marianne Frisén, Research Unit, Göteborg University.