Antalet rapporterade fall av RSV-infektion i Sverige har nu minskat, och säsongens utbrott har troligen kulminerat. SMI har emellertid via media nåtts av rykten att ovanligt många patienter med lunginflammation har sökt sjukhusvård de senaste veckorna. Vi har inte kunnat hitta något sätt att akut verifiera dessa rykten men vill passa på att påminna om att RSV är en vanlig orsak till lunginflammation hos äldre.

I en artikel i New England Journal of Medicine i våras drogs t.o.m. slutsatsen att RSV ger ett lika stort vårdbehov som influensa hos äldre och hos dem som hör till riskgrupper för svår sjukdom vid influensa (1).

Nedanstående diagram visar åldern hos RSV-positiva patienter under säsongen. Även om barnen dominerar ser vi att andelen äldre har ökat de senaste veckorna. Troligen är det också många äldre som inte provtagits för RSV, eftersom man inte misstänkt diagnosen och antalet äldre patienter som sjukhusvårdats de senaste veckorna är nog betydligt större än vad diagrammet visar.

Provtagning med RSV-frågeställning vid lunginflammation hos äldre kan alltså vara indicerat. En positiv diagnos kan göra att antibiotikabehandling kan undvikas eller att man förstår att uteblivet behandlingssvar inte beror på resistenta bakterier. Med immunfluorescensteknik eller virusodling kan det ibland varit svårt att hitta RSV hos äldre, som har färre virusinfekterade celler i nasofarynx än barn.

Många laboratorier använder numera den något känsligare PCR-tekniken. Den ökade känsligheten kan vara viktigt för diagnostiken just hos de äldre. Vid jämförelse med serologisk undersökning av akut- och konvalescentprov för ett par år sedan hittades 39% av fallen med odling och 73% med PCR (2).

/Annika Linde

1. Falsey AR. Hennessey PA. Formica MA. Cox C. Walsh EE. Respiratory syncytial virus infection in elderly and high-risk adults. New England Journal of Medicine. 352(17):1749-59, 2005.

2. Falsey AR. Formica MA. Walsh EE. Diagnosis of respiratory syncytial virus infection: comparison of reverse transcription-PCR to viral culture and serology in adults with respiratory illness. Journal of Clinical Microbiology. 40(3):817-20, 2002