Vid REFVAC:s (Referensgruppen för vaccinfrågor) möte den 21/9 diskuterades vaccination av barn mot pneumokocker. Mot bakgrund av REFVAC:s bedömning föreslår SMI att pneumokockvaccin ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Minnesanteckningar finns på SMI:s webbplats (se länkar nedan).

/Rose-Marie Carlsson

Läs mer:

Smittskyddsinstitutets bedömning
Information om REFVAC samt minnesanteckningar från gruppens möten