Det finns fortfarande platser kvar på denna mycket angelägna dag om HIV-situationen i vår del av världen. Fokus för programmet riktas mot våra grannländer i Östeuropa där ökningstakten är bland de högsta i världen. Vad innebär detta för Sverige och hur kan vi agera för att möta detta potentiella hot? Bl.a. kommer nya verktyg för diagnostik och epidemiologiska utredningar att diskuteras, några intressanta fall att redovisas och vi får se preliminära data från lovande försök med svenskt HIV-vaccin. Dagen inleds med en exposé över Östeuropaproblematiken kring HIV/AIDS av prof. Lars-Olof Kallings som har lång erfarenhet av arbete med HIV/AIDS, på senare år bl.a. som speciell rådgivare åt FN:s generalsekreterare.

För detaljprogram och anmälan, se länk nedan. OBS Sista anmälningsdag idag fredag 13/10!