På senare tid har bl.a. i ProMed uppmärksammats den snabba spridningen av såväl chikungunya som dengue i Indien, med tusentals rapporterade fall av respektive sjukdom. De virus som ger upphov till sjukdomarna sprids dessutom av samma myggarter, som f.n. har optimala förhållanden för förökning.

Sjukdomarna kan initialt te sig kliniskt lika med feber, utslag och led/muskelsmärtor, men vid dengue förekommer dessutom ofta blödningar av lindrigare (t.ex. näsblod) eller allvarligare (hemorragisk feber) art.

Dengue rapporteras också från Västindien (bl.a. Kuba och Dominikanska republiken ).

Vad gäller chikungunya förväntar sig franska virologer att sjukdomen på nytt uppträder på öarna i Indiska oceanen (Mauritius, Réunion mfl.)

Det önskvärt att resenärer till dessa områden får adekvat resemedicinsk rådgivning om hur man skyddar sig mot myggbett.
SMI har diagnostik för båda sjukdomarna (chikungunyadiagnostiken fortsatt kostnadsfri).

/Sirkka Vene, med. biolog, SMI