I Chengdu, huvudstad i Sichuan-provinsen i sydvästra Kina, har hittills i år 17 personer dött i rabies. Personerna har troligen smittats av hundar. Enligt polisen i Chengdu har man ett ökande problem med oregistrerade, ovaccinerade hundar i staden.

Enligt hälsoministeriet i Kina har 2 254 rabiesfall rapporterats i landet under årets nio första månader och det innebär en ökning med nästan 26 % jämfört med samma period förra året. Bara under september har 318 personer i Kina dött i sjukdomen och man lanserar nu en landsomfattande kampanj för att registrera och vaccinera hundar.

/(Källa: China Daily)