Hälsoministeriet i Israel stoppade i början av veckan all influensavaccinering sedan fyra män män i åldern 53 – 76 år avlidit inom sex dagar efter vaccination. Alla hade fått vaccin ur samma tillverkningssats. Åtminstone tre av fyra hade medicinska riskfaktorer. Efter utredning bedömdes att dödsfallen inte hade något orsakssamband med vaccinet, och stoppet upphävdes.

Motsvarande exempel på tidsmässigt men inte orsaksmässigt samband har också inträffat i Sverige. I oktober 2003 rapporterades tre dödsfall inom en vecka efter influensavaccinering, varav två personer hade vaccinerats på samma vårdcentral med vaccin ur samma tillverkningssats. En fjärde person dog senare men hade fått ett annat vaccin.

Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats

/Rose-Marie Carlsson