Nu när även södra Sverige har drabbats av höstrusk med blåst och snö ser vi också början på säsongen för norovirusinfektioner (vinterkräksjukan). Sensommaren bjöd visserligen på flera utbrott av magsjuka orsakade av badvatten och frysta bär och där norovirus kunde påvisas hos dem som insjuknat. Flera olika genotyper av norovirus kunde identifieras bland dessa utbrott. När nu rapporter om utbrott även kommer från olika former av vårdinstitutioner, hittar vi åter den norovirustyp (genotyp G2.4 variant 2006b) som låg bakom flera av de ovanligt sena utbrott som ägde rum under senvåren och försommaren 2006. Bilden liknar mycket den vi såg vintrarna 2002 och 2004:

a) då liksom nu börjar virussäsongen relativt tidigt (slutet av oktober)

b) en ny virusvariant av G2.4 dyker upp sent under säsongen innan och den ger dessutom upphov till en avvikande epidemikurva (2004 undantaget)

c) varianten blir snabbt helt dominerande inom vården.

Hur det nu blir denna vinter vet vi ännu inte, men de första typningsresultaten visar att den nya virusvarianten redan är spridd över södra Sverige. Därmed är det inte sagt att denna vinter kommer att bli lika besvärlig för vården som vintrarna 2002-3 och 2004-5, men det finns all anledning att uppmärksamma den ökade risken för spridning av den nya norovirusvarianten G2.4 2006b.

Från övriga Europa saknas ännu rapporter om ökad norovirusaktivitet. Däremot cirkulerade redan i våras samma nya virusvariant som här, vilket resulterade i många sommarutbrott av magsjuka.

/Kjell-Olof Hedlund och Margareta Thorhagen

Läs mer

Veckans norovirusrapport