Biosäkerhet blir allt viktigare för allt fler verksamheter. En bred förståelse av grundstenarna i ”biosafety” ger helt enkelt mer ”biosecurity”. Det betyder också ett ökat behov av utbildning. Men hur rimliga är kraven från opinion och makthavare? Läs artikeln om biosäkerhet i Smittskydd nummer 5/06. Läs även om xenotransplantation, sti-sjukdomar och beteendemönster, vaccinationsprogrammet, smarta samer, EU-modeller, hivvaccin och väldigt stora drinkar.Och glöm inte porträttet på Gunnel Biberfeld. 20 års stenhårt arbete blir ett par riktigt läsvärda sidor.

OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Annat ur det nya numret:

- Socialstyrelsens nya enhet för hivprevention har satt i gång på allvar. Det blir förändringar.

- Enhetschefen Viveca Urwitz menar att sti/hivpreventionsarbetet behöver finna nya arbetssätt.

- Hur mycket är vi beredda att betala för nya vaccin? Hur många vaccinationer tål ett barn? Frågor som tas upp när barnvaccinationsprogrammet utökas.

- Sexuellt överförbara sjukdomar borde egentligen inte finnas. Åtminstone inte statistiskt. Något som människor i allmänhet dessvärre inte bryr sig om.

- ”Mer europeiskt samarbete i smittskyddsfrågor” eller ”Den svenska modellen av frivillighet står sig bra”. I slutändan vill alla samma sak – frågan är hur vi bäst uppnår det.

- Att lindra brist på mänskliga donatorer med djur, xenotransplantation, är tillbaka efter några år i kylan. Bland annat med ny svensk teknik på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Läs hur man tacklar problemen med de endogena retrovirusen.

- När smittkopporna kom flyttade samerna. Svenskarna förlitade sig på Gud och stannade kvar. Vad betyder kultur och beteende för hur en epidemi slår mot befolkningen?

_ Myter om smittskydd: vet du hur mycket gin och tonic du måste få i dig för att få ett tillräckligt skydd mot malaria? Skål!

-Krönika: Johan Lindh. En veckas insamlade parasitprover i ett afrikanskt land är ofta fler än de Smittskyddsinstitutet ser på flera år. Ett ökat kunskapsutbyte är helt nödvändigt.

/Marco Morner