Den 19 oktober kontaktas Smittskyddsenheten i Stockholm av en inspektör på Miljöförvaltningen, som informerar att han blivit uppringd av chefen för en restaurang i centrala Stockholm. Restaurangen hade kontaktats av 12 personer som ätit där den 15 och 16 oktober och som insjuknat med diarré. Med hjälp av uppgifter som dessa personer lämnade misstänktes att mungbönor kunde vara smittkällan och man beslutade ta bort dessa bönor från alla rätter som serverades fr.o.m. den 17 oktober.

Restaurangen besöktes av Miljöförvaltningen den 20 oktober och man konstaterade att det fanns en fungerande egenkontroll men att hanteringen av mungbönorna inte varit helt optimal. Något ytterligare påpekande avseende livsmedelshanteringen i restaurangköket gjordes också. Restaurangen serverar 250 – 300 portioner per dag.

En genomgång av anmälda salmonellafall och samtal med SMI’s salmonellatypningslaboratorium visade att några stockholmare precis rapporterats positiva för Salmonella Bareilly och ytterligare en person fanns i ett annat landsting. Dessa personer kontaktades och det visade sig att de alla ätit på nämnda restaurang. En ökning av inhemska salmonellafall konstateras och typningar visar att även S. Virchow-fall kan förknippas med restaurangen. S. Virchow blir den dominerade serotypen. T.o.m. 2006-11-01 har 60 personer med salmonellainfektion kunnat knytas till restaurangen (se figur) och ytterligare personer kommer att intervjuas om tänkbar smittkälla.

Sju sjukhusvårdade personer har haft positiva blododlingar och för många andra personer har sjukdomsbilden varit förhållandevis svår med hög feber och frekventa ibland blodtillblandade diarréer. Då inga fall kunnat associeras till restaurangbesök efter den 16 oktober kan man förmoda att smittkällan var mungbönorna trots att de analyser som utförts på kvarvarande mungbönor utfallit negativt. Flera andra livsmedel från restaurangen har också analyserats men salmonellabakterier har inte påträffats i något av dem.

/Birgitta de Jong, Bo Svenungsson, SME Stockholm och Johan Öberg, Miljöförvaltningen Stockholm