Den i EPI-aktuellt 42:2006 av oss beskrivna klamydia-klonen med avvikande nukleotidsekvens i den kryptiska plasmiden är inte enbart ett halländskt fenomen. Vi har analyserat positiva prover från Dalarna skickade till oss från Carin Anagrius på STD-mottagningen i Falun och Brita Lohre på bakteriologiska laboratoriet. Även en vaken ögonläkare, Peter Ahlberg, i Falun har sänt oss prov från en konjunktivit som visat sig vara positivt för den förändrade klonen. Stammen har också återfunnits på andra ställen i landet (Kenneth Persson UMAS) och tycks vara allmänt spridd även om omfattningen ännu så länge är okänd.

I Halland utgör den beskrivna klonen cirka 13 % (hittills 23 patienter) av våra positiva fynd. Man ska då betänka att minst 20 % av patienter som är positiva för ”vild-typen” är provtagna som kontakter och partners till diagnostiserade infektioner. Smittspårning har ännu bara gett marginellt utbyte för fynd av den förändrade klonen och en uppskattad andel borde vara runt 15 %. Totalt har vi nu testat 1600 patienter även med PCR med MOMP specificitet.

Vi har funnit att det rör sig om en deletion av 377 baspar som täcker målområdet för Abbotts och Roches tester. Båda företagen är informerade om fynden och arbetar för att förbättra sina tester. Vi utvecklar nu själva en PCR som är specifik för den förändrade stammen.

Troligen är den förändrade stammen inte helt färsk. Med tanke på den spridning som vi noterat, inte bara inom Halland, har den säkert funnits i landet (utanför landet?) under ett antal år. Den har haft en epidemiologisk fördel då den inte diagnostiserats med de PCR-tester som svarat för över 50 % av testerna de senaste åren. Smittspårning sker sällan från symtomatiska indexpatienter där agens inte detekteras och patienter har inte blivit upptäckta vid screening-undersökning.

/Torvald Ripa och Peter Nilsson, Klin. mikrobiol. & vårdhygien Halland

2006-11-09