Svensk zoonosrapport 2005 är nu klar. Rapporten har sammanställts av Zoonoscenter på SVA tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SMI, kommunerna och näringen. Den innehåller information om förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, i livsmedel och foder samt hos djur.

Svensk zoonosrapport 2005

2006-11-09