Under flera år har det webbaserade systemet Sminet2 för anmälningspliktiga, smittsamma sjukdomar utvecklats. Det kan användas både för att hantera anmälningarna vid landstingens Smittskyddsenheter och vid SMI. Många landsting har haft egna, skräddarsydda system för detta. Det har självklart varit svårt att ersätta dessa med ett enda, som kunnat möta alla individuella behov. Det har krävts många överläggningar och mycket arbete för att få alla med på båten. Vi tackar härmed alla vid Smittskyddsenheterna och SMI som genom hårt arbete och god vilja medverkat till att vi äntligen nått målet.

Nästa delmål för att förenkla hantering av den lagstadgade rapporteringen av smittsamma sjukdomar är att datasystemen vid alla mikrobiologiska laboratorier ska bli kompatibla med Sminet2, så att all manuell datainmatning blir överflödig. Det kommer att spara tid och ge säkrare dataöverföring, och vi hoppas att frågan kommer att prioriteras vid laboratorierna under 2007!

SMI har nått ett annat mål - ny, mera användarvänlig hemsida lanserades för att par dagar sedan. Lanseringen medför naturligtvis en del omställningsproblem, såsom att vår statistiksida just nu inte är tillgänglig, varken för oss eller för er, men detta ska naturligtvis lösas.

I samband med övergången har EPI-aktuellt fått ny underrubrik ”Nyheter från Smittskyddssverige” i stället för ”Nyheter från Epidemiologiska avdelningen”. Vi har länge fått bidrag till EPI-aktuellt från Smittskyddsenheterna. Genom namnbytet vill vi markera att rapporter utifrån är minst lika viktiga som rapporter från SMI. Vi välkomnar varmt korta notiser om nationella och internationella händelser som Smittskyddssverige relativt snabbt behöver veta, eller som det bara är roligt att känna till. Vi har också lagt in en ny rubrik, ”Nyheter från laboratorierna”. Klinik och laboratoriediagnostik bör gå hand i hand i smittskyddsarbetet, och det sker mycket på laboratorierna som det kan vara värdefullt att få kort men snabb information om – tester som inte fungerar, nya testsystem av betydelse för diagnostik eller stamkarakterisering etc. Skicka gärna iakttagelser även från laboratorierna!

Idag öppnar vi också möjlighet för debattinlägg i EPI-aktuellt. Vad tycker ni om badsårsfeber som sjukdomsnamn? är dagens fråga. Vi hoppas att debatt kring flera frågor som hör till smittskyddsarbetet kan föras i detta vårt gemensamma nyhetsbrev.

/Annika Linde, statsepidemiolog

EPI-aktuellt 2006-11-16