Rickard Eitrem, smittskyddläkare i Blekinge, har i en artikel i förra veckans nummer av Läkartidningen givit ett namnförslag på den infektion med icke-toxinbildande Vibrio cholerae som drabbade ett antal personer som badade i Östersjön i somras. I mediarapporteringen kallades infektionen ibland för "kolera" och det fanns risk för förväxling med sjukdomen kolera. Hans förslag är att man nu kallar den aktuella infektionen för "badsårsfeber". Man skulle eventuellt också kunna använda namnet "vibrios". Vi öppnar härmed frågan för debatt!

Läs mer

Eitrem R. Badsårsfeber! Vibrios? Läkartidningen 2006;103:3545

EPI-aktuellt 2006-11-16