Sedan effektiv HIV behandling blev tillgänglig i västvärlden har man noterat IRIS, en immunologisk reaktion mot olika smittämnen som uppträder när immunförsvaret återhämtar sig. Reaktioner mot Mycobacterium avium-intracellulare och cytomegalvirus har till exempel iakttagits. I och med att effektiv hiv-behandling nu blir vanligare i fattiga länder har IRIS reaktioner mot M. leprae börjat beskrivas. Co-infekterade patienter som vid dåligt immunstatus ”tolererat” leprabakterien har efter insatt hiv-behandling med ökad T-cells-aktivitet utvecklat kliniska symtom. Man har bland annat noterat pigmentförändringar, smärtsamma sår i ansiktet och känselbortfall i fingrar och tår.

Fenomenet har beskrivits framförallt från Brasilien, Karibien, Indien och Afrika. Enstaka fall finns också beskrivna i New York och London och kan naturligtvis uppträda hos invandrare från regioner med förekomst av lepra. Behandlingen av lepra är idag enkel men svårigheten kan vara att förstå att ett sår i ansiktet eller känselbortfall i tår eller fingrar har denna förklaring.

/Anders Blaxhult

Läs mer:

ProMed 25 October 2006: Leprosy, HIV co-infection: developing world

EPI-aktuellt 2006-11-16