I veckans nummer av EPI-NYT(46: 2006), nyhetsbrevet från Statens Serum Institut i Danmark, rapporteras att man på Jylland har haft en ökad förekomst av Q-feber bland djurbesättningar jämfört med tidigare år. Q-feber är en zoonos, förorsakad av infektion med bakterien Coxiella burnetii. Infekterade djur är ofta utan symptom men infektionen kan framkalla abort hos djur.

Läs mer:

EPI-NYT (46: 2006)

EPI-aktuellt 2006-11-16