MRSA har för första gången påvisats hos hund i Sverige. Fyndet är i sig inte överraskande eftersom MRSA beskrivits hos flera djurslag däribland hund, gris och häst i andra länder. Det innebär, återigen, en påminnelse om att vara noga med sin personliga hygien i olika situationer, i detta fall handhygienen när man vårdar sår (oavsett om såret sitter på en människa eller ett djur). Mera information finns på SVA:s hemsida .

/Johan Struwe

2006-11-23