Internationella aidsdagen ägde rum för första gången den 1 december 1988. Det är en internationell dag som initierades av FN för att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat.

Läs mer om hiv/aids på SMI:s webbplats

Nya rön om antikroppar visar vägen till framtida hivvaccin (Pressmeddelande 30 november 2006)

HIV ökar i världen (Nyhet i EPI-aktuellt nr 47:2006)

HIV/aids-statistik

Sjukdomsinformation om hiv/aids

Läs mer på andra webbplatser

Aidsdagen.se

UNAIDS

Euro-HIV (pdf-dokument)