Från december 2005 till och med augusti 2006 har 15 inhemska fall smittats av Salmonella Enteritidis NST 3+ (NST betyder att vi i Sverige inte har gett mönstret en speciell beteckning, 3+ betyder att stammen går i tre olika fager). Denna fagtyp är mycket ovanlig och har tidigare endast observerats fyra gånger i Sverige med enstaka fall, första tillfället i januari 2003.

De 15 fallen var i åldern 11-87 år med medelålder 46 år. Elva fall var kvinnor. Fallen insjuknade mellan 15 december 2005 och 10 augusti 2006 (Figur 1). Personerna hade smittats i 7 olika län i södra och mellersta Sverige.

I övriga Europa har ingen liknande ökning observerats under samma tidsperiod enligt förfrågan till det europeiska övervakningssystemet Enter-net. I Kanada däremot har åtminstone ett utbrott skett, som orsakats av Salmonella Enteritidis med samma fagtypningsmönster (där kallad S. Enteritidis fagtyp 30). Detta utbrott skedde vintern 2000/01 med 168 fall, som även inkluderade 11 fall från USA, med koppling till mandlar från Kalifornien [1].

Vi utförde en fall-kontrollstudie på 12 av fallen med tre matchade kontroller (på kön, ålder och bostadsområde) för varje fall. Elva fall hade ätit mandel och ett fall mindes ej, medan endast sex kontroller (18%) hade ätit mandel. Odds ratio för att ha ätit mandel var 45,0, vilket kan antyda ett epidemiologiskt samband. Det gick inte att använda matchad analys för “mandel” på grund av för lite power. Vad gäller andra livsmedlen som testades var skillnaden mellan fall och kontroller inte särskilt stor. Eftersom antalet fall var så lågt blev ytterligare statistiska analyser osäkra.

Trettiotvå prover av mandlar har testats, prover från två falls hem och 30 prover från olika butiker. Ingen Salmonella isolerades från dessa mandlar. Det var flera olika typer av märken på mandlarna som fallen hade ätit. Ytterligare undersökning visade att i stort sett alla mandlar som säljas i Sverige är från Kalifornien och distribueras mestadels av samma företag och ompaketeras till olika märken i Europa.

Salmonella-isolatet skickades till Laboratory of Enteric Pathogens på Health Protection Agency i Colindale och test visade, att det var samma fagtyp, som i det stora utbrottet 2000/01 i Canada och USA.

Vi konkluderar att mandel är en möjlig smittkälla till detta utbrott, men eftersom ingen Salmonella kunde isoleras från mandel och mandlarna var av olika märken var det inte möjligt att återkalla. I Sverige importeras mer än 3500 ton mandlar varje år. Ett sätt att minimera eventuell risk är att skålla och skala mandeln. Sen augusti har inga fler fall av Salmonella Enteritidis NST 3+ rapporterats i Sverige.

Referens:
1. Isaacs S, Aramini J, Ciebin B, Farrar JA, Ahmed R, Middleton D et al. An International Outbreak of Salmonellosis Associated with Raw Almonds Contaminated with a Rare Phage Type of Salmonella Enteritidis. J of Food Protection, 2005; 68:191-8

/ Luise Ledet Müller, Marika Hjertqvist, Lara Payne, Helena Pettersson, Yvonne Andersson (Smittskyddsinstitutet), Lars Plym Forsell (Livsmedelverket)