Vid Smittskyddsinstitutets Avdelning för epidemiologi använder en grupp forskare riktig (men anonymiserad) individdata från Statistiska Centralbyrån för att koppla samman hela Sveriges befolkning i ett gigantiskt socialt nätverk, bestående av nästan nio miljoner personer och drygt fyra hundra tusen arbetsplatser. Syftet är att simulera smittspridning i befolkningen på ett realistiskt sätt och att testa effekten av olika motåtgärder.

I nätverket har varje person kopplingar till övriga familjemedlemmar, till sin arbetsplats, till sitt hem och till närmaste akutmottagning. Under simuleringen beger sig personerna i modellen till jobbet på morgonen och åker hem på kvällen, vissa reser och vissa uppsöker sjukhus eller akutmottagning. Smittan kan föras vidare när en smittsam person och en mottaglig person befinner sig på samma plats samtidigt. Eftersom alla platser är försedda med koordinater kan den geografiska spridningen över riket studeras. Modellen simulerar olika spridningsförlopp i Sverige idag, utan och med motåtgärder. Simuleringsexperimenten startas genom att en eller fler slumpmässigt utvalda personer smittas.

Projektet har undersökt hur ett smittkoppsutbrott skulle se ut i Sverige idag och testat effekten av olika vaccinationsstrategier. Här visade det sig att massvaccination inte är nödvändigt för att förhindra ett större utbrott i Sverige. Genom att vaccinera vårdpersonal och tillämpa ringvaccination (de närmaste kontakterna till den smittade personen vaccineras) hejdas spridnignen lika effektivt. Nu har fokus flyttats till pandemisk influensa och i tidiga experiment undersöks effekterna av att stänga dagis och skolor.

Vill ni ha mer information får ni gärna kontakta Lisa Brouwers som är projektledare.

/Lisa Brouwers, Sektionen för biostatistik och systemutveckling