Som så många gånger förr har influensan börjat bland de unga. Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet vid Kärnsjukhuset i Skövde har sedan 25 januari diagnostiserat influensa B med immunofluorescens i sex nasofarynxprover. Det första provet togs 24/1 på en 17-åring. Inga uppgifter om hur många som var sjuka i omgivningen.

Den 26/1 togs prover på flera värnpliktiga och fyra prover blev positiva. Prover har skickats till SMI för virusisolering och typning. De sjuka tillhörde samma kompani. De kommer från olika orter i Västsverige. Flera andra värnpliktiga är nu sjuka med misstänkta influensasymtom.

Den 30/1 togs prov på ens 11-åring som varit sjuk sedan 27/1. Sammanlagt nio barn var sjuka i hans klass, men i skolan i övrigt var det (ännu) bara enstaka sjukdomsfall.

/Agneta Johansson, smittskyddsjuksköterska, Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen, Nils Svensson, bitr smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen, Berndt Claesson, överläkare, Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet, Capio Diagnostik, Skövde

Tillägg:

Totalt under denna säsong (2005-2006) har det cirkulerat 64% influensa B och 36% influensa A-stammar (60% H3 och 40% H1) i Europa. Influensa A-stammarna liknar vaccinstammarna. När det gäller influensa B så finns det två olika linjer. Både B/Victoria/2/87-liknande (89%) och B/Yamagata/16/88-liknande (11%) influensa B-stammar har påvisats.

Årets influensavaccin innehåller B/Shanghai/361/2002 som är en B/Yamagata/16/88-liknande stam. Likheten mellan de olika influensa B-stammarna är 90%. Trots stora likheter kan man förvänta vaccingenombrott. Allt tyder på att det blir en influensa B säsong. B/Victoria/2/87-liknande stammar cirkulerade senast i Sverige under säsongen 2002-2003.

/Mia Brytting, avdelningen för virologi, SMI