I EPI-aktuellt nr 4, 26 januari, skrev vi att RSV-epidemin troligen kulminerat, då antalet rapporterade fall bland barn sjunkit. En viss ökning av RSV bland äldre syntes dock. Den senaste veckan har återigen fallen bland barn ökat, men inte i de äldre åldersgrupperna, se diagram nedan.

RSV-fall, säsongen 2005-2006, åldersfördelning