Chikungunya är ett icke-letalt arbo-virus med utbredning över stora delar av tropikerna. En framträdande ingrediens i sjukdomsbilden är svår ledvärk under oftast 3 – 7 dagar (sjukdomens namn betyder ”det som är böjt”, syftande på patienternas kroppshållning), och i övrigt inkluderar den exantem och hög feber. Viruset sprids främst med Aedes-myggor.

För närvarande pågår ett mycket stort utbrott på den franska ön Réunion i Indiska Oceanen, öster om Madagaskar och i närheten av Mauritius. Epidemin har pågått fluktuerande sedan mars 2005, men sedan mitten av december har transmissionen ökat drastiskt, och man beräknar att totalt c:a 10 – 15 000 personer sjuknat, och räknar med att siffran kan stiga till 30 000, av en befolkning på 750 000. Man har under detta utbrott även sett hjärn- och hjärnhinneinflammationer (ett femtontal) samt mor-barn-överföring av virus för första gången med detta virus.

Lokala och franska myndigheter intensifierar nu sina motåtgärder. Inget vaccin eller verksamt läkemedel finns tillgängligt. Förutom epidemiologisk expertis skickar Frankrike nu 400 soldater för förstärkning av framför allt vektorkontroll (myggbekämpning)

/Lars Blad
Centrala Fältepidemiologiska Gruppen