Ett utbrott av Giardia-infektion pågår på två förskolor norr om Stockholm. De första fallen insjuknade sannolikt strax före jul på en mindre förskola med 17 barn och fyra personal. Något senare insjuknade ytterligare ett antal barn på en närliggande deltidsförskola med cirka 30 barn. Samtliga barn och personal på de drabbade förskolorna lämnar två prov för Giardia-diagnostik och provtagning utförs även på hushållsmedlemmar till alla med positivt prov.

Hittills har 29 barn och 8 vuxna lämnat positiva avföringsprov och fått behandling. Hur smittan introducerats på förskolan är inte känt men den fortsatta smittspridningen har sannolikt skett från person till person. Det finns inget som talar för någon gemensam vatten- eller livsmedelssmitta.

Giardia inom förskolan är inte helt ovanligt men varför smittspridningen blivit så omfattande i denna barngrupp är inte känt. Information om provtagning och hygienföreskrifter enligt nedan har lämnats till alla berörda och ett informationsmöte har också hållits. Samtliga med diarré liksom asymtomatiska med positivt prov har fått behandling. Med dessa åtgärder borde utbrottet kunna begränsas.

Denna händelse påminner åter om vikten av att alltid tänka på Giardia vid långdragna diarré-besvär inom förskolan. God hygien är viktigaste åtgärden för att begränsa smittspridning!

Åtgärder för att minska spridningen av Giardia-infektion på förskolan
· Håll om möjligt varje avdelning för sig
· God handhygien, speciellt före måltid och efter toalettbesök. Gäller såväl barn som vuxna
· Låt barnen tvätta händerna före måltid under vuxens uppsikt
· Använd egen handduk eller pappershandukar och flytande tvål
· Låt inte barnen delta i mathantering, dukning etc
�� Låt inte personal gå mellan kök och blöjbyte
· Inga gemensamma bad i baljor eller badkar
· Använd pappersunderlägg på skötborden. Byt mellan varje barn
· Använda blöjor läggs i plastpåsar som knyts ihop och kastas
· Tvätta händerna noga vid blöjbyte och vid hjälp med toalettbesök
· Håll tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rena
· Barn/vuxna på förskolan med diarré pga giardiainfektion ska vara hemma minst två helt symtomfria dygn

/Bo Svenungsson, bitr. smittskyddsläkare
/Ingvor Petersson, sjuksköterska
/Birgitta de Jong, epidemiolog

Smittskyddsenheten, Stockholm