Förändringar av sexualbeteende är en viktig förklaring till den kraftiga ökningen av klamydia på senare år. Inte minst bland ungdomar har synen på sex och kärlek ändrat karaktär. Men vad säger statistiken – egentligen?

Influensa är en demokratisk sjukdom, den drabbar hög som låg i lika utsträckning. Det är knappast sant. Forskning visar på stora sociala skillnader, åtminstone när det gäller dödlighet. Ett nytt projekt ska nu gå igenom de fyra historiska influensapandemierna, för att se vad vi kan lära – inför nästa pandemi.

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 6/06. Läs också om flyttade infektionsgränser, en allt starkare trend av tvärvetenskaplighet, vitpeppar, vårdhygien på webben och smarta sätt att räkna ut pandemier.

Och missa inte intervjun med Hans-Olov Adami. Nu är han chef för Harvard School of Public Health. Möt honom i ett samtal om epidemiologisk forskning, folkhälsa och ökad tvärvetenskaplighet.

OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Annat ur det nya numret:

  • Global uppvärmning ändrar infektionsgränserna. Framförallt vatten- och vektorburna infektioner flyttar fram positionerna.
  • Vårdhygienutbildning på webben. Alla ska kunna delta, även de utan datorvana eller svenska som modersmål.
  • Få STI-fall via prostitution. Men faran med minskad kondomanvändning är aldrig långt borta.
  • I teorin ser det bra ut. Datasimuleringar försöker räkna ut vad som händer vid en pandemi.
  • Unika studier pekar på kopplingar mellan vissa inflammatoriska sjukdomar och en individs mikroflora.
  • Myter om smittskydd: ett par pepparkorn om dagen håller kräksjukan på avstånd. Det vet du väl?
  • Krönika: Gunnar Sandström, ny chef vid Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KCB) skriver om att inte bara människor utan också amöbor kan vara värdar för kolerabakterien.

2006-12-14