Socialstyrelsen har nu beslutat om tidigare aviserad ändring av tidpunkt för några av de vaccinationer som ges i nuvarande barnvaccinationsprogram ( SOSFS 2006:22 ). Ändringarna gäller för barn födda från år 2002, medan barn födda till och med år 2001 fortsätter enligt det gamla programmet.

Sammanfattningsvis innebär ändringarna:

  • Den fjärde vaccinationen mot difteri-stelkramp-kikhosta tidigareläggs från nuvarande 10 år (årskurs 4 i skolan) till 5-6 år. Det innebär att denna vaccination fortsättningsvis ges inom barnhälsovården tillsammans med vaccination mot polio vid denna ålder.
  • En femte vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta införs vid 14-16 år (skolans årskurs 8-9).
  • Åldern för andra vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund sänks från 12 år (årskurs 6) till 6-8 år (årskurs 1-2).
  • Den nya författningssamlingen tydliggör att alla barn har lika rätt till vaccinationer, vilket innebär att alla barn upp till 18 års ålder ska erbjudas kompletterande vaccinationer om de har missat något i programmet.
  • I föreskriften tydliggörs också inom vilka åldersintervall som vacciner generellt kan ges av sjuksköterska. Utanför dessa gränser behövs alltså en läkares ordination.

Rent kronologiskt kommer den första ändringen som inträffar att gälla barnhälsovårdens vaccination av barn födda år 2002 vid 5-6 års ålder. Enklast sker vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta-polio genom att man använder tetravalent vaccin (Tetravac® eller Infanrix®-polio), men det går också att ge vaccinationen mot polio separat och att vid samma eller ett senare besök ge en dos vaccin mot difteri-stelkramp-kikhosta (Infanrix®).

Mer information om det nya programmet kommer att finnas i ett meddelandeblad från Socialstyrelsen, som också kommer att publicera de överväganden som gjorts inför beslutet i form av ett faktaunderlag från en för revideringen särskilt tillsatt expertgrupp. De s.k. föräldrablad som finns på Socialstyrelsens hemsida är under revidering och nya beräknas komma kring årsskiftet.

Läs mer:

Artikel ur Skolhälsan nr 3/2006 (pdf-format)

/Rose-Marie Carlsson, Avdelningen för epidemiologi

2006-12-14