En mutation hos klamydiabakterien som gör att den ej diagnostiseras med Roche Amplicor, Roche TaqMan48 eller Abbott M2000 beskrevs från Halland för några månaders sedan (EPI aktuellt nr 42:2006). Undersökningar rörande förekomsten av icke detekterbara stammar har förutom i Halland gjorts till exempel i Falun, Kalmar, Malmö, Stockholm och Örebro. Metoderna och urvalet har varit lite olika men data tyder på att upp till 20-40% av fallen icke upptäcks med ovanstående tester. För Sveriges del skulle det kunna betyda hundratals missade diagnoser per månad.

En förfrågan har från Smittskyddsinstitutet sänts till de berörda laboratorierna som visar att åtgärder redan vidtagits. Vissa laboratorer har valt att byta till Artus ompA baserade PCR kit. Alternativt använder man BectonDickinsons testsystem eller klamydiaodling. Där man inte bytt metodik generellt bör prover skickas för alternativ diagnostikmetod (BD, Artus, odling) när det föreligger klinisk eller epidemiologisk indikation på klamydiainfektion. Laboratorier med Roche-metodik uppmanas kontakta laboratorier med alternativ metodik när större provvolymer behöver skickas. Provtagning och DNA-preparation måste göras i samarbete mellan laboratorier. I klinisk praxis ges ofta behandling till symtombärare utan att invänta provresultat. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket hyser förhoppningar om att fabrikanterna snart har löst de diagnostiska problemen och har därför valt att i nuläget inte gå ut med några allmänna råd vad det gäller val av diagnostisk metod.

Roche räknar med att från mitten av januari kunna tillhandahålla en provisorisk PCR-metod som påvisar muterade klamydiastammar.

En multicenterstudie har påbörjats för att bestämma andelen mutanter i ett urval län där BectonDickinsons test används jämfört med län där Roche- eller Abbott-metoder använts en längre tid. Det är viktigt att också samla epidemiologisk information för muterade stammar för att dess spridningsmönster skall kunna kartläggas.

/Anders Blaxhult ,Avd för Epidemiologi SMI, Lars Engstrand, Avd för Bakteriologi, SMI, Björn Herrmann, Avd för Klinisk Mikrobiologi, Uppsala, Hans Fredlund, Avd för Klinisk Mikrobiologi, Örebro.

2006-12-14