Ett konferenssällskap drabbades den 12 december av en akut matförgiftning i samband med lunchen. Lunchen som serverades bestod bl.a. av fisk. Det var 96 personer i sällskapet och av dem fick 11 förgiftningssymtom som började inom 30 minuter efter det att de ätit av lunchen. Symtom var rodnad, utslag och hjärtklappning dvs. typiska symtom vid en histaminförgiftning. Av de drabbade personerna fördes 9 personer till olika sjukhus i Stockholm. Prover har tagits från restaurangen och från en grossist för att undersöka histaminhalten i fisken. Fisken kom fryst till Sverige och hanteringen här har varit korrekt varför fisken troligen hanterats på olämpligt sätt redan vid fångsten i Indiska Oceanen.

Denna typ av matförgiftning orsakas av att fiskköttet innehåller höga halter av fritt histamin (> 20 mg/100 gram fisk). Histaminet bildas via en bakteriell nedbrytning i fisken efter fångsten, det är därför viktigt att rensa och kyla fisken snabbt efter det den fångats.

Det är framförallt fiskar som innehåller höga halter av aminosyran histidin dvs. av familjerna Scombroidea och Scomberesocidae (tonfisk, makrill, bonito) som orsakar denna typ av matförgiftning. Histidinet ombildas till histamin om bakterier som producerar ett histidin-dekarboxylas får möjlighet att tillväxa i fisken. Men även andra fiskar av familjerna Coryphaena (guldmakrill) och Pomatomus (blåfisk) har också orsakat histaminförgiftning. Förutom från fisk kan histaminförgiftning ske från vissa ostar men alla livsmedel som innehåller histidin och som blir förorenade med vissa bakterier kan orsaka en förgiftning vid förtäring.

Symtombilden omfattar ofta en kittlande och brännande känsla runt munnen, ansiktsrodnad, svettningar, ibland diarréer, magont och andningsbesvär. Symtomen upphör oftast inom 12 timmar utan behandling och det finns inga beskrivningar av komplikationer orsakade av denna förgiftning.

/Johan Öberg, intendent, Stockholms Miljförvaltning, Birgitta de Jong, epidemiolog, Smittskyddsenheten Stockholm

2006-12-20