Ett flertal personer har insjuknat efter att ha ätit julbord i Vimmerby. Man serverade julbord till sammanlagt 380 personer den 16/12-06. Därefter har inga fler julbord serverats på den aktuella restauranten. Den 19/12 insjuknade några personer med diarre o feber.Hos två har man nu med största sannolikhet funnit salmonella. Smittskyddsenheten i Kalmar har nu haft kontakt med ca 60 personer som haft besvär av varierande grad och provtagning är på gång. De flesta personerna kommer från Kalmar län.

/Claes Söderström, smittskyddsläkare i Kalmar, Annika Linde, statsepidemiolog, SMI.

2006-12-21