Det har sagt i media att starten blivit lite trög för sentinelprovtagning i Sverige. För att följa upp kvaliteten av det vi gör har vi jämfört hur många sentinelprover som rapporterats till EISS. Läs mer i veckans influensarapport .

2006-12-21