Socialstyrelsen har uppdaterat de författningssamlingar som gäller sjuksköterskans behörighet att vaccinera enligt gällande allmänna och riktade vaccinationsprogram. Den nya författningssamlingen SOSFS 2006:24 ersätter den tidigare SOSFS 1999:18 om vaccinationsverksamhet.

Ny författningssamling om det allmänna vaccinationsprogrammet ( SOSFS 2006:22 ) presenterades i förra veckans Epid-aktuellt. Mer information om detta, inkluderande ett Meddelandeblad från Socialstyrelsen den 20 december samt ett dokument med Bakgrund till nya tidpunkter för barnvaccination, finns på Socialstyrelsens hemsida .

Sammanfattningsvis gäller liksom tidigare att en sjuksköterska kan vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet förutsatt att viss definierad kompetens finns (se SOSFS 2006:24 ) och att vaccinet ges inom de tidsgränser som beskrivs i SOSFS 2006:22. För kompletteringar utanför dessa behövs en läkares ordination.

/Rose-Marie Carlsson, Avdelningen för epidemiologi