FN:s organisation för djurhälsa OIE bekräftar att man funnit fågelinfluensavirus H5N1 i prover från hönsfåglar i norra Nigeria. Enligt uppgifter från OIE kommer en grupp experter att åka till det drabbade området för att bedöma situationen och hjälpa de nationella myndigheterna. Ännu finns inga uppgifter om att människor smittats av fågelinfluensa i Nigeria.

Totala antalet humana fall av fågelinfluensa

Det totala antalet humana fall av fågelinfluensa H5N1 som har rapporterats till WHO sedan 2003 uppdateras kontinuerligt på WHO:s hemsida, se länk: Epidemic and Pandemic Alert and Response (EPR) Smittskyddsinstitutet följer kontinuerligt utvecklingen i de drabbade länderna och uppdaterad information finns på SMI:s webbplats