Anders Blaxhult är ny medarbetare på Avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet. Han tillträdde den 23 januari tjänsten som biträdande statsepidemiolog.

Anders kommer närmast från Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Han har där i många år huvudsakligen arbetat på hiv-mottagningen. Tidigare har han också arbetat med hiv, tropikmedicin och undervisning bland annat i Kenya, Uganda och Botswana.

Anders är docent i infektionssjukdomar med epidemiologisk inriktning vid Karolinska Institutet. Han har studerat tropikmedicin vid Liverpool School of Tropical Medicine och epidemiologi och biostatistik vid CDC Atlanta, Karolinska Institutet, Imperial College London samt Nordiska Hälsohögskolan Göteborg.

Inom Avdelningen för epidemiologi kommer Anders primärt att ansvara för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar, hepatit och andra blodsmittosjukdomar samt resemedicin.