En person som arbetar på ett fritidshem i norra Stockholm har insjuknat i tuberkulos. Som en följd av detta har ett smittspårningsarbete påbörjats bland de personal- och barngrupper som kan ha utsatts för smitta.

52 barn har tuberkulintestats och 45 av dem hade ett helt negativt test. Dessa 45 barn kommer att tuberkulinstestas på nytt om två månader för att säkerställa att ingen har smittats. Tre barn hade en svagt positiv tuberkulintest, som därför kommer att kompletteras med ytterligare test, medan fyra barn hade ett klart positivt test.

Uppdaterad information finns på Stockholms smittskyddsenhets webbplats under Aktuellt, se länk nedan:

Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting