På nyårsafton och nyårsdagen 2006 badade 17- 18 personer, mestadels ungdomar, i ett träbadkar vid en privat tillställning i norra Sverige. Påföljande vecka insjuknade flera av dem med shigellainfektion.

Symptomen varierade från lätt illamående och oro i magen till frekventa diarréer och illamående. En del av dessa som odlades förblev negativa och en del sökte aldrig sjukvård. Fyra personer blev positiva för Shigella species och anmäldes till SMI.

Två av de provtagna som var smittade tillhörde samma familj, de två andra smittade ungdomarna var deras kamrater. Enligt uppgift kände inte alla badande varandra utan var vänner till familjen som ägde baljan och kom dit endast för att bada.

Bland de badande fanns ett par personer som hade varit utomlands senaste månaden/månaderna och som kan ha blivit smittade i något av dessa länder och därmed infekterat badvattnet. Huruvida någon av de badande hade symtom från mag- och tarmkanalen före badtillfället har ej blivit klarlagt.

Vattnet hälldes ut dagen efter badet, det vill säga innan man visste att det kunde vara infekterat, därmed fanns inget att odla.
Det är osäkert om det fanns andra gemensamma riskfaktorer än badtunnan.

Miljön i badtunnan i Norrland var troligen förträfflig för Shigellans trivsel. Dels kan bakterierna samlas i träets porer och dels frodas de i den badtemperatur som de flesta människor tycker är allra behagligast. Till skillnad från kommersiella badanläggningar, som måste ha tillstånd av kommunen, installera filtreringsanläggning och använda bakteriedödande kemikalier, behöver privatpersoner inte följa några regler alls.

Senast en liknande smitta uppmärksammades i Sverige var hösten 2004, då en kvinna infekterades av kolerabakterier (ej toxinbildande) vid ett bad i trädtunna.

/Raija Helisoja, Smittskyddsenheten Västernorrland
/Marika Hjertqvist, SMI