Sedan mitten av 1980-talet har Plasmodium falciparum varit den vanligaste malariatypen som importerats till Sverige. De flesta av de falciparum-smittade har de senaste åren varit personer med utländsk härkomst som smittats före ankomst till Sverige eller vid besök i tidigare hemland.

P. falciparum-fall 1996-2005

Anledningen till det sjunkande antalet fall bland svenska resenärer sedan 1998/99 (undantaget år 2000) kan vara att man då gick över till mer effektiva profylaxläkemedel.(År 2000 inträffade ett malariautbrott bland svenska resenärer som besökt Gambia utan profylax)

År 2005 anmäldes 112 malariafall. Av de 73 som drabbats av falciparum-infektion var 21 svenskar och hälften av dem hade inte tagit någon profylax, i de flesta övriga fallen var typen av profylax inte adekvat eller inte tagen enligt ordination.

Av de 52 med ursprung i malariaendemiska områden var 12 nyanlända till Sverige. De övriga 40 var personer bosatta i Sverige, som varit på besök i sina ursprungsländer och de hade bara i enstaka fall tagit profylax.

72 av falciparum-fallen hade smittats i olika länder i Afrika, främst i västra och södra Afrika, en svensk hade smittats i Indonesien.

Vivax-malaria drabbade 25 personer, 18 av dem var svenskar som smittats i främst Indonesien och Papua nya Guinea, fem hade tagit profylax. Tio fall av P. ovale- och sex fall av P. malariae-infektion rapporterades, samtliga smittade i Afrika.

/Ragnhild Janzon