Denna vecka har rapporterats fall av både mässling, röda hund och påssjuka. Samtliga sjukdomsfall gäller vuxna personer.Detta påminner om vikten av att upprätthålla en hög vaccinationstäckning bland barn och ungdomar för att förhindra vidare smittspridning.
Samtidigt har rapporterats fyra fall av parotit från ett landsting.
Diagnosen har ställts genom PCR på urin och /eller salivprov.
Även på andra håll i Europa har mässlingutbrott inträffat, se länk: EUVAC.net - Latest news

/Victoria Romanus

Mässlingsfall i Skåne

Tre kvinnor i Skåne har insjuknat i mässling. Alla kvinnorna är i 30-40 årsåldern och har diagnosticerats via Infektionskliniken i Helsingborg. Två av dem har sjukhusvårdats. Kvinnorna har haft symtom överensstämmande med mässling och har specifika IgM antikroppar.

Första fallet insjuknade den 25/1. Sannolikt är hon smittad vid besök i Estland 13/1-15/1. De andra två kvinnorna insjuknade den 8/2. Ännu finns inga kända samband mellan kvinnorna, men sannolikt finns det sådana. Alla tre har rört sig ute i samhället och har många kontakter.
Utredning om smittvägar fortsätter.

/Bo Johansson, Överläkare, Infektionskliniken, Lasarettet, Helsingborg
/Kristina Persson, Bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Röda hund-fall i Stockholm

En 26-årig man, ej vaccinerad (uppvuxen utomlands), som tillbringat 2 veckors semester i Thailand. Han insjuknade 2 veckor efter hemkomsten med röda utslag på armar och ben, röda kinder, irritation i ögonen, körtlar på halsen , huvudvärk och feber. Uppsökte läkare som bekräftade diagnosen röda hund med serologi.

/Jerker Jonsson, bitr. smittskyddsläkare
/Karin Persson, smittskyddssjuksköterska
Smittskyddsenheten i Stockholm