Från de norska ”Folkehelseinstituttet” www.fhi.no kommer följande information. Sju barn (4 flickor och 3 pojkar) i åldern 2 till 8 år har insjuknat med HUS. Från två av barnen har EHEC O103 verifierats.

De sjuka barnen är från några olika områden i Norge. Fall-kontrollstudie visade att förtäring av köttfärs av ett speciellt märke var en risk. Provtagning av produkten pågår och den har dragits in från marknaden. Produkten har endast sålts i Norge.

EHEC O103 är mindre vanlig i Sverige jämfört med EHEC O157. Hittills i år har två fall av EHEC O103 påvisats i Sverige. Inget av fallen har anknytning till Norge eller norsk köttfärs. De är dessutom av en annan typ av toxin än från de norska fallen.

/Yvonne Andersson, Avdelningen för epidemiologi, SMI