Regeringen har idag beslutat att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarlig sjukdom ska tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1.

Genom att fågelinfluensa av typen H5N1 klassas som allmänfarlig sjukdom underlättas arbetet med smittspårning. Behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom ska anmäla detta till landstingets smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet. I anmälan ska det bland annat framgå sannolik smittkälla och sannolika smittvägar. ( Pressmeddelande 2 mars 2006 Socialdepartementet )