Under 2005 rapporterades 131 fall av TBE (Fästingburen virusencefalit) till Smittskyddsinstitutet varav 129 troligtvis smittats i Sverige. TBE var en anmälningspliktig sjukdom mellan 1969 och 1989 och har sedan fram till den 1 juli 2004 rapporterats frivilligt från de diagnostiserande laboratorierna. 1 juli 2004 blev sjukdomen åter anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen både från behandlande läkare och från laboratorierna.

Områden där smitta skett

Som tidigare är de flesta fallen, 70% (92), smittade i Stockholms, Södermanlands och Upplands kusttrakter, både vid Östersjökusten och i Mälarens östra del. Se tabell nedan.

TBE har i år som tidigare år förekommit längs Östersjökusten i Östergötland, kring Vättern både vid östra kusten vid Omberg och västra kusten i Hjotrakten.

Mellan tre och sex fall rapporteras årligen från södra och östra delen av Vänern.

Enstaka personer brukar årligen smittas på öarna utanför Gotland (Fårö, Gotska Sandön och Karlsöarna) men under 2005 var det ingen som smittats där.

De senaste åren har två till tre rapporterats smittade i Skånes sydöstra hörn mellan Kristianstad och Osby.

För första gången har ett fall rapporterats smittat i Örebro län, i närheten av Olshammar.

Två av de anmälda är smittade utomlands, en på Åland och en i Tjeckien.

TBE i Sverige 2005 per landsting där smitta skett TBE i Sverige 2005 per åldersgrupp och kön
Landsting

Antal

%

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt
Stockholm

55

42

< 7

1

3

4

Södermanland

20

15

7-14

2

6

8

Uppsala

17

13

15-19

2

4

6

V:aGötaland

11

8

20-69

37

62

99

Östergötland

6

5

> 69

4

10

14

Kalmar

2

2

Totalt

46

84

131

Jönköping

2

2

Skåne

2

2

Örebro

1

1

Utland

2

2

Uppgiftsaknas

13

10

Totalt

131

100

/Malin Arneborn, Avdelningen för epidemiologi, SMI